2. De juf of meester heeft een taak klaargezet

  • Je kind vindt een overzicht van de huidige takenlijst terug op het Bingel startscherm.

  • Via de knop “Taken” kunnen jullie de takenlijst in detail bekijken.

    • Een taak met een rood balkje: vandaag afwerken
    • Een taak met een oranje balkje: ten laatste morgen afwerken
    • Een taak met een grijs balkje: afwerken volgens het aantal resterende dagen