Gebruik van foto's, film en afbeeldingen

De Belgische wetgeving verplicht ons om bepaalde regels te eerbiedigen die aanleiding geven tot onderstaande uitdrukkelijk opgenomen vermeldingen. 

 1. De  materiële eigendom van de beelden berust exclusief bij Uitgeverij Van In. 
 2. Uitgeverij Van In verbindt er zich toe: 
  1. noch beelden te gebruiken die schade zouden kunnen toebrengen aan de eer en reputatie van de gefilmde persoon, noch beelden op een zodanige wijze te gebruiken dat ze schade zouden kunnen toebrengen aan de eer en reputatie van de gefilmde persoon; 
  2. enkel beelden te gebruiken die in overeenstemming zijn met de gangbare kwaliteitsnormen in de uitgavesector en de beelden enkel te gebruiken in overeenstemming met de eerlijke beroepsgebruiken in de uitgavesector. 
 3. De toestemming van de afgebeelde persoon slaat op het gebruik van de beelden voor een video met het Bingeldansje die zal getoond worden op het leerplatform Bingel en op de communicatiekanalen van VAN IN (website, social media, YouTube). 
 4. Deze toestemming geldt voor de beelden:  
  1. in hun geheel en gedeeltelijk; 
  2. in hun oorspronkelijke en gewijzigde (bijv. digitaal bijgewerkte) vorm. 
 5. Deze toestemming betreft zowel het recht op afbeelding als alle daarmee samenhangende rechten die door het gebruik van beelden waarop een persoon is afgebeeld, in werking zouden kunnen worden gesteld, zoals onder meer: 
  1. andere persoonlijkheidsrechten, zoals het recht op privacy en bescherming van persoonsgegevens, alsook het recht op naam en stem; 
  2. intellectuele eigendomsrechten, zoals het auteursrecht (bijvoorbeeld op personages) en de naburige rechten (bijvoorbeeld van een zanger, muzikant, danser, acteur, voordrager, enz.); 
  3. en enig ander commerciaal eigendomrecht dat de afgebeelde persoon nog op de beelden zou kunnen doen gelden. 
 6. Deze toestemming is kosteloos. 
 7. Deze toestemming geldt voor de wereld en voor de duur dat de afgebeelde persoon rechten op deze beelden zou kunnen inroepen. 
 8. Deze toestemming kan niet aan een derde persoon worden overgedragen tenzij Uitgeverij Van In tegelijk zijn onderneming geheel of gedeeltelijk  aan deze derde persoon overdraagt en deze derde persoon de verbintenissen van Uitgeverij Van In jegens de afgebeelde persoon eerbiedigt.  
 9. Deze toestemming is niet herroepbaar behoudens volledige schadeloosstelling van Uitgeverij Van In. 

 

Uitgeverij VAN IN, Nijverheidsstraat 92/5, 2160 Wommelgem